แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เช่าTV แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เช่าTV แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เช่าจอทีวี 65 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI

เช่าจอทีวี 65 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI
@ อาคาร FYI Center

ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เช่าทีวี 49 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI

เช่าทีวี 49 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect HDMI
@ SC Tower

ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เช่าโน๊ตบุค คอร์ ไอ5 5 เครื่อง , เช่าLED-TV 43 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน

เช่าโน๊ตบุค คอร์ ไอ5 5 เครื่อง

 เช่าLED-TV 43 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน

@ เวิร์ค ดี โปรดักชั่น จำกัด


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ติดตั้งจอทีวี 43 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI

เช่าทีวี 43 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI
@ โรงแรม สินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ

ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

เช่าทีวี 60 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI

ติดตั้งทีวี 55 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI
@ Kave Tu Sales Gallery มหาวิทยาลัย ธรรมดาศาสตร์ รังสิต


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เช่าLED-TV 43 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน

เช่าLED-TV 43 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมอุปกรณ์ระบบภาพ ถ่ายทอดสด
@ สามย่าน มิตรทาวน์ ชั้น 9

ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เช่าPC all in one core i5 2 เครื่อง , TV 60 นิ้ว 1 เครื่อง

เช่าPC all in one core i5 2 เครื่อง พร้อมระบบ network LAN
 เช่าTV 60 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI
@ เพิร์ล รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล

ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เช่าทีวี 32 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI

เช่าทีวี 32 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI
@ White Space Studio รามคำแหง

ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

เช่าLED-TV 32 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI

เช่าLED-TV 32 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI
@ White Space Studio รามคำแหง

ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

เช่าTV 65 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้งแขวน

เช่าTV 65 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI
@ อาคาร เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ 2 บริษัท Chow

ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

เช่าทีวี 65 นิ้ว 3 เครื่อง ขาตั้งแขวน

เช่าทีวี 65 นิ้ว 3 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 5 ( ถ่ายทอดสด )
@ สามย่าน มิตรทาว โซน ออฟฟิต

ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

เช่าจอทีวี 49 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI

 เช่าจอทีวี 49 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on HDMI

@ สยามสแควร์วัน ชั้น 4 ร้าน อาหาร มากุโระ


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

เช่าทีวี 55 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้ง45องศาวางพื้น พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 6

 เช่าทีวี 55 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้ง45องศาวางพื้น

พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 6

@ โรงแรม Land Mark Bangkok


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

เช่าLED-TV 55 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on USB

 เช่าLED-TV 55 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on USB

@ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

Page View

Profile - Tag

เช่าNotebook (2054) เช่าLED-TV (1691) เช่าLCD-TV (1682) เช่าทีวี (1649) เช่าTV (1628) เช่าโน๊ตบุ๊ค (1378) เช่าLaptop (485) เช่าคอมพิวเตอร์ (410) เช่าComputer (395) เช่าProjector (344) เช่าPC all in one (323) ระบบภาพSpitter (321) เช่าพีซีออลอินวัน (317) เช่าโปรเจคเตอร์ (314) ติดตั้งระบบNetwork (287) เช่าtouchscreen (266) เช่าจอทัชสกรีน (256) เช่าฉากรับภาพ (244) เช่าทัชสกรีน (229) เช่าจอทัช (203) เช่าPC (195) เช่าPrinter (170) เช่าตู้Kisok Touchscreen (155) เช่าคีออส (152) เช่าตู้Kiosk (151) เช่าkiosk (80) PC all in one touch (42) ถ่ายทอดสด (41) เช่าพีซีออลอินวันทัชสกรีน (39) เช่าคีออสทัชสกรีน (36) หูฟัง (32) เช่าTVจอโค้ง (23) เช่าvideo wall (23) เช่าปริ้นเตอร์ (22) เช่าวีดีโอวอล (21) TV-Curve (20) เช่าPocket Wifi (4) เช่าserver (4) Monitor (3) จอมอนิเตอร (3) เช่าaircard (3) เช่าBarcode Scaner (2) เช่าstick PC (2) เช่าแอร์การ์ด (2) ออ (1) เ เช่าทัชสกรีน (1) เช่าพ็อคเก็ตไวไฟ (1)

ผลงานของเรา Workgroup Tech