แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ระบบภาพSpitter แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ระบบภาพSpitter แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

📽 เช่าProjector5000ansi 2 เครื่อง พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI

เช่าProjector5000ansi 2 เครื่อง พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI

@ โรงพยาบาลศรีธัญญา


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

📺 เช่าทีวี 60 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 9

เช่าทีวี 60 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 9 

@ อาคารปาร์คเวนเซอร์ The Victor ชั้น 8


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

📺 เช่าจอทีวี 55 นิ้ว 3 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 3

เช่าจอทีวี 55 นิ้ว 3 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 3 

@ เติมสุขสตูดิโอ


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

📺 เช่าLED-TV 60 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 2

เช่าLED-TV 60 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 2

@ ปาร์คนายเลิศ


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

📺 เช่าทีวี 49 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้ง45วางพื้น พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 2

 📺 เช่าทีวี 49 นิ้ว 1 เครื่อง ขาตั้ง45วางพื้น พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 2 

@ แมริออท สุรวงษ์ ชั้น 3


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

📺 เช่าLED-TV 49 นิ้ว 3 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 3

เช่าLED-TV 49 นิ้ว 3 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 3 

@ Centara grand Central world ชั้น 23


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564

📺 เช่าทีวี 60 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 3

เช่าทีวี 60 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 3 

@ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

📺 เช่าทีวี 60 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 7

เช่าทีวี 60 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 7 

@ อาคารปาร์คเวนเซอร์ ชั้น 8


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

📺 เช่าทีวี 43 นิ้ว 2 เครื่อง พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 3

 เช่าทีวี 43 นิ้ว 2 เครื่อง พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 3 

@ โรงแรม ริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

📺 เช่าLED-TV 49 นิ้ว 14 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on USB 7 เครื่อง , ขาตั้ง45องศาวางพื้น 7 เครื่อง พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 7

เช่าLED-TV 49 นิ้ว 14 เครื่อง ขาตั้งแขวน Connect on USB 7 เครื่อง , ขาตั้ง45องศาวางพื้น 7 เครื่อง 

พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 7

@ สโมสร ทหารบก


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

💻เช่าnotebook core i5 33 เครื่อง,📺 เช่าจอทีวี 49 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 2

เช่าnotebook core i5 33 เครื่อง

เช่าจอทีวี 49 นิ้ว 2 เครื่อง 

ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 2

@ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

📺 เช่าทีวี 49 นิ้ว 3 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 3

เช่าทีวี 49 นิ้ว 3 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 3

@ บ้านกลางเมือง บริติชทาวน์ ศรีนครินทร์


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

📺 เช่าLED-TV 55 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้ง45องศาวางพื้น , 📺 เช่าLED-TV 43 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 2 สองชุด

เช่าLED-TV 55 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้ง45องศาวางพื้น

เช่าLED-TV 43 นิ้ว 2 เครื่อง ขาตั้งแขวน 

พร้อมระบบภาพ Splitter HDMI 1 out 2 สองชุด

@ โรงแรม แมริออท สุรวงษ์


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

Page View

Profile - Tag

เช่าNotebook (2166) เช่าLED-TV (1751) เช่าLCD-TV (1742) เช่าทีวี (1711) เช่าTV (1688) เช่าโน๊ตบุ๊ค (1491) เช่าLaptop (597) เช่าคอมพิวเตอร์ (424) เช่าComputer (403) เช่าProjector (350) ระบบภาพSpitter (342) เช่าPC all in one (331) เช่าพีซีออลอินวัน (329) เช่าโปรเจคเตอร์ (321) ติดตั้งระบบNetwork (293) เช่าtouchscreen (267) เช่าจอทัชสกรีน (258) เช่าฉากรับภาพ (247) เช่าทัชสกรีน (231) เช่าจอทัช (205) เช่าPC (203) เช่าPrinter (172) เช่าตู้Kisok Touchscreen (159) เช่าคีออส (156) เช่าตู้Kiosk (155) เช่าkiosk (84) เช่าพีซีออลอินวันทัชสกรีน (43) PC all in one touch (42) ถ่ายทอดสด (41) หูฟัง (41) เช่าคีออสทัชสกรีน (39) เช่าปริ้นเตอร์ (25) เช่าTVจอโค้ง (23) เช่าvideo wall (23) เช่าวีดีโอวอล (21) TV-Curve (20) เช่าPocket Wifi (4) เช่าserver (4) Monitor (3) จอมอนิเตอร (3) เช่าaircard (3) เช่าBarcode Scaner (2) เช่าstick PC (2) เช่าแอร์การ์ด (2) ออ (1) เ เช่าทัชสกรีน (1) เช่าพ็อคเก็ตไวไฟ (1)

ผลงานของเรา Workgroup Tech