แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ติดตั้งระบบNetwork แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ติดตั้งระบบNetwork แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เช่า โน๊ตบุ๊ค คอร์ไอ3 44 เครื่อง พร้อมเดินระบบ LAN

เช่า โน๊ตบุ๊ค คอร์ไอ3 44 เครื่อง พร้อมเดินระบบ LAN
ที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เช่า Laptop core i3 55 เครื่อง พร้อมเดินระบบ LAN

เช่า Laptop core i3 55 เครื่อง พร้อมเดินระบบ LAN
ที่ กรมบังคับคดี


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

เช่า Notebook core i3 7 เครื่อง พร้อมเดินระบบ LAN

เช่า Notebook core i3 7 เครื่อง พร้อมเดินระบบ LAN
ที่ กรมบังคับคดี


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เช่า Laptop core i3 6 เครื่อง พร้อมเดินระบบ LAN

เช่า Laptop Core i3 6 เครื่อง พร้อมเดินระบบ LAN
ที่ สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เช่าโน๊ตบุ๊ค ไอ3 17 เครื่อง , printer 2 เครื่อง พร้อมระบบ Network LAN

เช่าโน๊ตบุ๊ค ไอ3 17 เครื่อง
 เช่าprinter 2 เครื่อง
พร้อมระบบ Network LAN
ที่ TPI ทาเวอร์ ชั้น 9
ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เช่าพีซี ออล อิน วัน ไอ5 14 เครื่อง พร้อมระบบ Network LAN

เช่าพีซี ออล อิน วัน ไอ5 14 เครื่อง พร้อมระบบ Network LAN
ที่ ไบเทค บางนา ฮอล์ล 202
ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เช่า โน๊ตบุค ไอ3 60 เครื่อง พร้อมระบบ network LAN

เช่าโน๊ตบุค ไอ3 60 เครื่อง พร้อมระบบ network LAN
ที่ โรงแรม TK Palace ชั้น 4
ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เช่าPC all in one i3 33 เครื่อง พร้อมระบบ network LAN , โน๊ตบุ๊ค ไอ5 14 เครื่อง

เช่าPC all in one i3 33 เครื่อง พร้อมระบบ network LAN
 เช่าโน๊ตบุ๊ค ไอ5 14 เครื่อง
ที่ เมืองทองธานี ฮอล์ล 9
ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

เช่าcomputer i5 30 เครื่อง พร้อมระบบ network LAN

เช่าcomputer i5 30 เครื่อง พร้อมระบบ network LAN
ที่ โรงแรม Miracle Grand หลัก4
ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

เช่าPC all in one i5 27 เครื่อง พร้อมระบบ network LAN

เช่าPC all in one i5 27 เครื่อง พร้อมระบบ network LAN
ที่ สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา ชั้น 4
ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เช่าnotebook i5 8 เครื่อง พร้อมระบบ Network LAN ภายใน และ ระบบภาพ Splitter VGA 1 out 7 และ 1 out 2

เช่าnotebook i5 8 เครื่อง พร้อมระบบ Network LAN ภายใน
และ ระบบภาพ Splitter VGA 1 out 7 และ 1 out 2
ที่ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์
ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

เช่าโน๊ตบุค ไอ5 55 เครื่อง พร้อมระบบ Network LAN

เช่าโน๊ตบุค ไอ5 55 เครื่อง พร้อมระบบ Network LAN
ที่ โรงแรม TK Palace ชั้น 3
ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

Page View

ผลงานของเรา Workgroup Tech