แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เช่าฉากรับภาพ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เช่าฉากรับภาพ แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เช่าโปรเจคเตอร์ 3000 ansi พร้อมฉากรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว 1 ชุด

เช่าโปรเจคเตอร์ 3000 ansi พร้อมฉากรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว 1 ชุด
ที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เช่า Projector 2800 ansi พร้อมฉากรับภาพขนาด 100 นิ้ว 1 ชุด

เช่า Projector 2800 ansi พร้อมฉากรับภาพขนาด 100 นิ้ว 1 ชุด
ที่ ร้านอาหาร Niku Cho สุขุมวิท 31


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เช่าโปรเจคเตอร์ 3300 ansi 1 เครื่อง และ ฉากรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว 2 ฉาก

เช่าโปรเจคเตอร์ 3300 ansi 1 เครื่อง และ ฉากรับภาพขนาด 100 นิ้ว 2 ฉาก
ที่ จุฬา ตึกคณะบัญชี


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

เช่า Projector 3300 ansi พร้อมฉากรับภาพขนาด 120 นิ้ว 1 ชุด

เช่า Projector 3300 ansi พร้อมฉากรับภาพ ขนาด 120 นิ้ว 1 ชุด
ที่ โรงแรมโคโค สุรวงย์


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เช่าโปรเจคเตอร์ 5000 ansi พร้อมฉากรับภาพ ขนาด 150 นิ้ว 1 ชุด

เช่า โปรเจคเตอร์ 5000 ansi พร้อมฉากรับภาพ ขนาด 150 นิ้ว 1 ชุด
ที่ เทวาสถาน เทวาลัย เทพนิมิต


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เช่า Projector 5000 ansi พร้อมฉากรับภาพ ขนาด 150 นิ้ว 1 ชุด

เช่า Projector 5000 ansi พร้อมฉากรับภาพ ขนาด 150 นิ้ว 1 ชุด
ที่ โครงการบ้านภูติพราย เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

เช่าโปรเจคเตอร์ 3000 ansi พร้อมฉากรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว 1 ชุด

เช่าโปรเจคเตอร์ 3000 ansi พร้อมฉากรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว 1 ชุด
ที่ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

เช่า Projector 3300 ansi 1 เครื่อง พร้อม ฉากรับภาพขนาด 100 นิ้ว 1 ชุด

เช่า Projector 3300 ansi 1 เครื่อง พร้อมฉากรับภาพขนาด 100 นิ้ว 1 ชุด
ที่ โรงแรม เฟื่องนครบัคโคนี่


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

เช่าฉากรับภาพ ขนาด 150 นิ้ว 2 ชุด

เช่าฉากรับภาพ ขนาด 150 นิ้ว 2 ชุด
ที่ Pullman อโศก


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

เช่าProjector 3300 ansi เดินระบบ HDMI 1 ออก 2

เช่า Projector 3300 ansi เดินระบบ HDMI 1 ออก 2
ที่ เมืองทองธานี

ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

เช่าโปรเจคเตอร์ 5000 ansi พร้อม ฉาก 200 นิ้ว 2 ชุด

เช่าโปรเจคเตอร์ 5000 ansi พร้อมฉากรับภาพ ขนาด 200 นิ้ว 2 ชุด เดินระบบ HDMI 1 ออก 2
ที่ โรงแรม โนมา


ติดต่อเรา เวิร์คกรุ๊ป
*ลูกค้าสามารถทัชที่ข้อมูลได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม
😀😁🤓😎😀😃😎🤓 👇👇👇 🌟🌟🌟

Page View

ผลงานของเรา Workgroup Tech